Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
020.922597 NHƯ (7)
Những người giữ lửa tình yêu với sách,
DDC 020.922597
Nhan đề Những người giữ lửa tình yêu với sách, Tập 7 / Nguyễn Hữu Giới (tuyển chọn)
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa Dân tộc, 2018
Mô tả vật lý 215tr. : ảnh ; 19cm.
Tóm tắt Giới thiệu những tấm gương tiêu biểu, những hoạt động sáng tạo của một số điển hình tiên tiến trong ngành thư viện nước ta những thập kỷ qua
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Thư viện
Từ khóa tự do Cán bộ
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(5): TK06167-71
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121858
0021
0043EC857EB-AF5E-4550-B9E0-95C8C8038C1C
005201808161016
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786047021666|c68000
039|a20180816101339|blinhnm|y20180816101032|zlinhnm
082 |a020.922597 |bNHƯ (7)
245 |aNhững người giữ lửa tình yêu với sách, |pTập 7 / |cNguyễn Hữu Giới (tuyển chọn)
260 |aH. : |bVăn hóa Dân tộc, |c2018
300 |a215tr. : |bảnh ; |c19cm.
520|aGiới thiệu những tấm gương tiêu biểu, những hoạt động sáng tạo của một số điển hình tiên tiến trong ngành thư viện nước ta những thập kỷ qua
653 |aViệt Nam
653 |aThư viện
653 |aCán bộ
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(5): TK06167-71
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/nhungnguoigiuluatinhyeuvoisachthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06167 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 020.922597 NHƯ (7) Sách Tiếng Việt 1
2 TK06168 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 020.922597 NHƯ (7) Sách Tiếng Việt 2
3 TK06169 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 020.922597 NHƯ (7) Sách Tiếng Việt 3
4 TK06170 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 020.922597 NHƯ (7) Sách Tiếng Việt 4
5 TK06171 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 020.922597 NHƯ (7) Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào