Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
895.922334 LÊ-H
Điều còn lại :
DDC 895.922334
Tác giả CN Lê Thanh Huệ
Nhan đề Điều còn lại : Tập truyện ngắn / Lê Thanh Huệ
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2018
Mô tả vật lý 199tr. ; 19cm.
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Truyện ngắn
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06164-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121857
0021
0046E2DDD4D-4EE8-42E6-99A4-EDB35D7D401E
005201808161004
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786046498896
039|y20180816100218|zlinhnm
082 |a895.922334|bLÊ-H
100 |aLê Thanh Huệ
245 |aĐiều còn lại : |bTập truyện ngắn / |cLê Thanh Huệ
260 |aH. : |bThanh niên, |c2018
300 |a199tr. ; |c19cm.
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTruyện ngắn
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06164-6
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/dieuconlaithumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06164 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 895.922334 LÊ-H Sách Tiếng Việt 1
2 TK06165 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 895.922334 LÊ-H Sách Tiếng Việt 2
3 TK06166 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 895.922334 LÊ-H Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào