Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
895.922334 CÂ-S
Chuyện tình người thợ mỏ :
DDC 895.922334
Tác giả CN Cầm Sơn
Nhan đề Chuyện tình người thợ mỏ : Tập truyện ngắn / Cầm Sơn
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2018
Mô tả vật lý 215tr. ; 19cm.
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Truyện ngắn
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06161-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121856
0021
004C51CF27D-44E1-495C-BBAD-702670FC8645
005201808160941
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786046498841
039|y20180816093931|zlinhnm
082 |a895.922334|bCÂ-S
100 |aCầm Sơn
245 |aChuyện tình người thợ mỏ : |bTập truyện ngắn / |cCầm Sơn
260 |aH. : |bThanh niên, |c2018
300 |a215tr. ; |c19cm.
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTruyện ngắn
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06161-3
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/chuyentinhnguoithomothumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06161 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 895.922334 CÂ-S Sách Tiếng Việt 1
2 TK06162 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 895.922334 CÂ-S Sách Tiếng Việt 2
3 TK06163 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 895.922334 CÂ-S Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào