Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
306.0597 NG-S
Văn hóa - Một góc nhìn /
DDC 306.0597
Tác giả CN Nguyễn Đình San
Nhan đề Văn hóa - Một góc nhìn / TS. Nguyễn Đình San
Thông tin xuất bản H : Thanh niên, 2018
Mô tả vật lý 233tr. : minh họa ; 21cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài viết về văn hóa xã hội, giá trị văn hóa, sáng tạo nghệ thuật và con người Việt Nam
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Giá trị văn hóa
Từ khóa tự do Nghệ thuật
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06158-60
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121855
0021
0043ADB3A1A-2F60-4852-AD4D-BF1B0B02E50D
005201808160933
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786046498858
039|y20180816093101|zlinhnm
082 |a306.0597|bNG-S
100 |aNguyễn Đình San
245 |aVăn hóa - Một góc nhìn / |cTS. Nguyễn Đình San
260 |aH : |bThanh niên, |c2018
300 |a233tr. : |bminh họa ; |c21cm.
520 |aTập hợp các bài viết về văn hóa xã hội, giá trị văn hóa, sáng tạo nghệ thuật và con người Việt Nam
653 |aVăn hóa
653 |aGiá trị văn hóa
653 |aNghệ thuật
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06158-60
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/vanhoamotgocnhinthumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06158 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 306.0597 NG-S Sách Tiếng Việt 1
2 TK06159 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 306.0597 NG-S Sách Tiếng Việt 2
3 TK06160 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 306.0597 NG-S Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào