Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
621.8 TR-H
Giáo trình ô tô máy kéo trong xây dựng /
DDC 621.8
Tác giả CN Trần Đức Hiếu
Nhan đề Giáo trình ô tô máy kéo trong xây dựng / TS. Trần Đức Hiếu (chủ biên), Th.s Nguyễn Ngọc Nhì
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2019
Mô tả vật lý 484tr. : minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Cuốn sách giới thiệu những kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc, động học và động lực học, các cơ cấu và các hệ thống chính của ô tô, máy kéo dùng trong xây dựng
Từ khóa tự do Máy kéo
Từ khóa tự do Ô tô
Từ khóa tự do Máy xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Nhì
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(47): GT85298-344
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06446-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135469
00211
0040B539371-291C-4E39-87EB-1C95CF8621F6
005201912251013
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786048229474|c252000
039|a20191225101539|blinhnm|y20191225094058|zlinhnm
082 |a621.8|bTR-H
100 |aTrần Đức Hiếu
245 |aGiáo trình ô tô máy kéo trong xây dựng / |cTS. Trần Đức Hiếu (chủ biên), Th.s Nguyễn Ngọc Nhì
260 |aH. : |bXây dựng, |c2019
300 |a484tr. : |bminh họa ; |c27cm.
520 |aCuốn sách giới thiệu những kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc, động học và động lực học, các cơ cấu và các hệ thống chính của ô tô, máy kéo dùng trong xây dựng
653 |aMáy kéo
653 |aÔ tô
653 |aMáy xây dựng
700 |aNguyễn Ngọc Nhì
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(47): GT85298-344
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06446-8
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2019/giaotrinhotomaykeothumbimage.jpg
890|a50|c1|b38
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06446 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 TR-H Giáo trình 1
2 TK06447 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 TR-H Giáo trình 2
3 TK06448 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 TR-H Giáo trình 3
4 GT85298 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 TR-H Giáo trình 4
5 GT85299 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 TR-H Giáo trình 5 Hạn trả:06-11-2020
6 GT85300 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 TR-H Giáo trình 6 Hạn trả:26-02-2021
7 GT85301 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 TR-H Giáo trình 7 Hạn trả:11-02-2021
8 GT85302 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 TR-H Giáo trình 8 Hạn trả:06-02-2021
9 GT85303 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 TR-H Giáo trình 9 Hạn trả:27-02-2021
10 GT85304 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 TR-H Giáo trình 10 Hạn trả:06-06-2020
  1  2  3  4  5 of 5