Đề tài nghiên cứu khoa họcĐề tài cấp Trường
625.8 NG-N
Nghiên cứu lựa chọn các thông số kỹ thuật của thiết bị tạo hình mặt đường bê tông xi măng phục vụ công tác thi công đường bê tông xi măng nông thôn :
DDC 625.8
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Nhì
Nhan đề Nghiên cứu lựa chọn các thông số kỹ thuật của thiết bị tạo hình mặt đường bê tông xi măng phục vụ công tác thi công đường bê tông xi măng nông thôn : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường trọng điểm; Mã số:141-2017/KHXD-TD / ThS Nguyễn Ngọc Nhì
Thông tin xuất bản Hà Nội
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Thi công đường
Từ khóa tự do Bê tông xi măng
Từ khóa tự do Mặt đường
Địa chỉ TVXDKho Đề tài - Phòng đọc mở tầng 3(1): DT00099
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122086
00251
004488E6594-658E-4798-A25F-2B8368DFF6C5
005201810031024
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20181003102121|bhuongpt|c20180919102002|dhuongpt|y20180919101934|zhuongpt
082 |a625.8|bNG-N
100 |aNguyễn Ngọc Nhì
245 |aNghiên cứu lựa chọn các thông số kỹ thuật của thiết bị tạo hình mặt đường bê tông xi măng phục vụ công tác thi công đường bê tông xi măng nông thôn : |bBáo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường trọng điểm; Mã số:141-2017/KHXD-TD / |cThS Nguyễn Ngọc Nhì
260 |aHà Nội
300 |atr. ; |ccm.
653 |aThi công đường
653 |aBê tông xi măng
653 |aMặt đường
852|aTVXD|bKho Đề tài - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): DT00099
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/đề tài nckh/nguyenngocnhithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DT00099 Kho Đề tài - Phòng đọc mở tầng 3 625.8 NG-N Đề tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào