Luận văn, Luận án
690.01 NG - C
Biểu đồ tương tác cấu kiện chịu nén lệch tâm theo tiêu chuẩn Châu Âu :
DDC 690.01
Tác giả CN Nguyễn Bá Chuyên
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Biểu đồ tương tác cấu kiện chịu nén lệch tâm theo tiêu chuẩn Châu Âu : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60582008 / Nguyễn Bá Chuyên; Cán bộ hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Đình Cống.
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2013
Mô tả vật lý 78 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Tiêu chuẩn Châu Âu
Từ khóa tự do Biểu đồ tương tác
Từ khóa tự do Cấu kiện chịu nén lệch tâm
Môn học Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Cống
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV00726
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012312
0024
004E6725BA3-D52B-45B1-8E4E-2A6FBAC01600
005201610270950
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20161027095338|zminhdn
082 |a690.01|bNG - C
100 |aNguyễn Bá Chuyên
110 |aTrường ĐHXD
245 |aBiểu đồ tương tác cấu kiện chịu nén lệch tâm theo tiêu chuẩn Châu Âu : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60582008 / |cNguyễn Bá Chuyên; Cán bộ hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Đình Cống.
260 |aH. : |bĐHXD|c2013
300 |a78 tr. ; |c30 cm.
653 |aTiêu chuẩn Châu Âu
653 |aBiểu đồ tương tác
653 |aCấu kiện chịu nén lệch tâm
690 |aXây dựng dân dụng và công nghiệp
700 |aNguyễn Đình Cống
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV00726
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00726 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.01 NG - C Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào