Luận văn, Luận án
624.177 TR - Đ
Cải tiến cách tính độ võng dầm bê tông cốt thép :
DDC 624.177
Tác giả CN Trương Đắc Đức
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Cải tiến cách tính độ võng dầm bê tông cốt thép : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp; Mã số: 60.58.20 / Trương Đắc Đức; Người hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Đình Cống
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2011
Mô tả vật lý 81 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Dầm bê tông cốt thép
Từ khóa tự do Độ võng
Môn học Xây dựng DD & CN
Tác giả(bs) CN Trương Đắc Đức
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Cống
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV00501
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012079
0024
00478294D77-A1BB-4334-B8D2-F1486A3FF53C
005201807041013
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20180704101341|bduocnd|y20161026090258|zminhdn
082 |a624.177|bTR - Đ
100 |aTrương Đắc Đức
110 |aTrường ĐHXD
245 |aCải tiến cách tính độ võng dầm bê tông cốt thép : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp; Mã số: 60.58.20 / |cTrương Đắc Đức; Người hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Đình Cống
260 |aH. : |bĐHXD, |c2011
300 |a81 tr. ; |c30 cm.
653 |aDầm bê tông cốt thép
653|aĐộ võng
690 |aXây dựng DD & CN
700 |aTrương Đắc Đức
700 |aNguyễn Đình Cống
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV00501
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/luanvanthacsy/xddd&cn/2011/lv00501truongdacduc/1noidung_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00501 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.177 TR - Đ Luận văn, Luận án 1
  1 of 1