Luận văn, Luận án
690 NG - B
Cấu kiện bê tông cốt thép tiết diện chữ L chịu nén lệch tâm :
DDC 690
Tác giả CN Nguyễn Duy Bình
Nhan đề Cấu kiện bê tông cốt thép tiết diện chữ L chịu nén lệch tâm : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp; MS: 60.58.20 / Nguyễn Duy Bình; Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Đình Cống
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2010
Mô tả vật lý 76 tr. : Phụ lục ; 30 cm.
Từ khóa tự do Chịu nén lệch tâm
Từ khóa tự do Tiết diện chữ nhật
Từ khóa tự do Tiết diện chữ L
Từ khóa tự do Bê tông cốt thép
Môn học Xây dựng DD & CN
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Cống
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV00410
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011985
0024
0040261B903-BC9E-4449-B92E-1CC40BFB3031
005201610251051
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20161025105423|zminhdn
082 |a690|bNG - B
100 |aNguyễn Duy Bình
245 |aCấu kiện bê tông cốt thép tiết diện chữ L chịu nén lệch tâm : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp; MS: 60.58.20 / |cNguyễn Duy Bình; Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Đình Cống
260 |aH. : |bĐHXD|c2010
300 |a76 tr. : |bPhụ lục ; |c30 cm.
653 |aChịu nén lệch tâm
653 |aTiết diện chữ nhật
653 |aTiết diện chữ L
653 |aBê tông cốt thép
690 |aXây dựng DD & CN
700 |aNguyễn Đình Cống
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV00410
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00410 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690 NG - B Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào