Luận văn, Luận án
690 PH - T
Biểu đồ tương tác mô men xoắn và mô men uốn, mô men xoắn và lực cắt dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật :
DDC 690
Tác giả CN Phí Khánh Trung
Nhan đề Biểu đồ tương tác mô men xoắn và mô men uốn, mô men xoắn và lực cắt dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.20 / KS. Phí Khánh Trung; Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Đình Cống.
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2009
Mô tả vật lý 97 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Dầm bê tông cốt thép
Từ khóa tự do Momen uốn
Từ khóa tự do Momen xoắn
Từ khóa tự do Dầm tiết diện chữ nhật
Môn học Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Cống
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV00287
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011816
0024
004CF10E093-2935-4BCF-8972-B3185CDD977B
005201610241031
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20161024103418|zanhnq
082 |a690|bPH - T
100 |aPhí Khánh Trung
245 |aBiểu đồ tương tác mô men xoắn và mô men uốn, mô men xoắn và lực cắt dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.20 / |cKS. Phí Khánh Trung; Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Đình Cống.
260 |aH. : |bĐHXD|c2009
300 |a97 tr. ; |c30 cm.
653 |aDầm bê tông cốt thép
653 |aMomen uốn
653 |aMomen xoắn
653 |aDầm tiết diện chữ nhật
690 |aXây dựng dân dụng và công nghiệp
700 |aNguyễn Đình Cống
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV00287
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00287 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690 PH - T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào