Luận văn, Luận án
628.43 NG-T
" Nghiên cứu đánh giá hiện trạng xử lý nước thải phòng khám đa khoa cấp huyện Tỉnh Quảng Ninh và đề xuất công nghệ xử lý phù hợp " :
DDC 628.43
Tác giả CN Nguyễn Thành Trung
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề " Nghiên cứu đánh giá hiện trạng xử lý nước thải phòng khám đa khoa cấp huyện Tỉnh Quảng Ninh và đề xuất công nghệ xử lý phù hợp " : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành: Cấp thoát nước; MS: 605870 / Nguyễn Thành Trung; Cán bộ hướng dẫn: TS Phạm Tuấn Hùng
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2013
Mô tả vật lý 71 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Nước thải y tế
Từ khóa tự do Xử lý nước thải phòng khám đa khoa
Từ khóa tự do Xử lý nước thải
Môn học Cấp thoát nước
Tác giả(bs) CN Phạm Tuấn Hùng
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV03583
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110070
0024
00471A42688-9C75-4AE8-AD7D-10772633E2DC
005201703301406
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20170330141101|zminhdn
082 |a628.43|bNG-T
100 |aNguyễn Thành Trung
110 |aTrường ĐHXD
245 |a" Nghiên cứu đánh giá hiện trạng xử lý nước thải phòng khám đa khoa cấp huyện Tỉnh Quảng Ninh và đề xuất công nghệ xử lý phù hợp " : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành: Cấp thoát nước; MS: 605870 / |cNguyễn Thành Trung; Cán bộ hướng dẫn: TS Phạm Tuấn Hùng
260 |aH. : |bĐHXD|c2013
300 |a71 tr. ; |c30 cm.
653 |aNước thải y tế
653 |aXử lý nước thải phòng khám đa khoa
653 |aXử lý nước thải
690 |aCấp thoát nước
700 |aPhạm Tuấn Hùng
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV03583
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV03583 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 628.43 NG-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1