Luận văn, Luận án
627.24 NG-T
Nghiên cứu dự báo biến đổi đường bờ biển Duyên Hải tỉnh Trà Vinh sau khi xây dựng đê chắn sóng dự án cảng biển trung tâm điện lực Duyên Hải và đề xuất giải pháp bảo vệ bờ:
DDC 627.24
Tác giả CN Nguyễn Tuấn Thương
Nhan đề Nghiên cứu dự báo biến đổi đường bờ biển Duyên Hải tỉnh Trà Vinh sau khi xây dựng đê chắn sóng dự án cảng biển trung tâm điện lực Duyên Hải và đề xuất giải pháp bảo vệ bờ: Luận văn thạc sỹ Kỹ thuật chuyên ngành Kỹ thuật công trình biển; Mã số: 60580203/ Nguyễn Tuấn Thương; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Đinh Quang Cường
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 85tr. : hình ảnh; bảng ; 30cm.
Từ khóa tự do TỈnh Trà Vinh
Từ khóa tự do Biến đổi đường bờ biển
Từ khóa tự do Bờ biển Duyên Hải
Từ khóa tự do Đê chắn sóng
Tác giả(bs) CN Đinh Quang Cường
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04575
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120924
0024
0048EF5BA91-222C-4A62-9433-FB2C3D804605
005201805101354
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180510135427|bduocnd|c20180510135300|dduocnd|y20180402094414|zthuctap1
082 |a627.24|bNG-T
100 |aNguyễn Tuấn Thương
245 |aNghiên cứu dự báo biến đổi đường bờ biển Duyên Hải tỉnh Trà Vinh sau khi xây dựng đê chắn sóng dự án cảng biển trung tâm điện lực Duyên Hải và đề xuất giải pháp bảo vệ bờ: |bLuận văn thạc sỹ Kỹ thuật chuyên ngành Kỹ thuật công trình biển; Mã số: 60580203/ |cNguyễn Tuấn Thương; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Đinh Quang Cường
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a85tr. : |bhình ảnh; bảng ; |c30cm.
653 |aTỈnh Trà Vinh
653 |aBiến đổi đường bờ biển
653 |aBờ biển Duyên Hải
653 |aĐê chắn sóng
700 |aĐinh Quang Cường |eCán bộ hướng dẫn
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04575
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/luanvanthacsy/congtrinhbien/2018/lv04575nguyentuanthuong/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04575 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 627.24 NG-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1