Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
627.0711 ĐI-C
Công nghiệp dầu khí và quy hoạch công trình biển /
DDC 627.0711
Tác giả CN Đinh Quang Cường
Nhan đề Công nghiệp dầu khí và quy hoạch công trình biển / PGS.TS Đinh Quang Cường
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2016
Mô tả vật lý 276tr. : minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Tìm hiểu tiềm năng phát triển ngành xây dựng công trình biển và dầu khí ở Việt Nam. Công nghiệp dầu khí và quy hoạch công trình ngoài khơi để khai thác dầu khí. Khái niệm chung về nhà máy đóng tàu và bãi lắp ráp công trình biển, đê biển và các công trình bảo vệ bờ biển
Từ khóa tự do Công trình biển
Từ khóa tự do Công nghiệp dầu khí
Từ khóa tự do Quy hoạch
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05866-8
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(47): GT73440-86
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110548
00211
0043C3AAD9B-1DB9-418F-8D31-2B413D343FD5
005201810170913
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786048219918|c135000
039|a20181017091307|blinhnm|c20181015162522|dlinhnm|y20170407100418|zlinhnm
082 |a627.0711|bĐI-C
100 |aĐinh Quang Cường
245 |aCông nghiệp dầu khí và quy hoạch công trình biển / |cPGS.TS Đinh Quang Cường
260 |aH. : |bXây dựng, |c2016
300 |a276tr. : |bminh họa ; |c27cm.
520 |aTìm hiểu tiềm năng phát triển ngành xây dựng công trình biển và dầu khí ở Việt Nam. Công nghiệp dầu khí và quy hoạch công trình ngoài khơi để khai thác dầu khí. Khái niệm chung về nhà máy đóng tàu và bãi lắp ráp công trình biển, đê biển và các công trình bảo vệ bờ biển
653 |aCông trình biển
653 |aCông nghiệp dầu khí
653 |aQuy hoạch
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05866-8
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(47): GT73440-86
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2017/congnghiepdaukhivaquyhoachctbthumbimage.jpg
890|a50|b47|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK05866 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.0711 ĐI-C Giáo trình 1
2 TK05867 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.0711 ĐI-C Giáo trình 2
3 TK05868 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.0711 ĐI-C Giáo trình 3
4 GT73440 Kho giáo trình - Tầng 5 627.0711 ĐI-C Giáo trình 4 Hạn trả:13-06-2020
5 GT73441 Kho giáo trình - Tầng 5 627.0711 ĐI-C Giáo trình 5
6 GT73442 Kho giáo trình - Tầng 5 627.0711 ĐI-C Giáo trình 6
7 GT73443 Kho giáo trình - Tầng 5 627.0711 ĐI-C Giáo trình 7
8 GT73444 Kho giáo trình - Tầng 5 627.0711 ĐI-C Giáo trình 8
9 GT73445 Kho giáo trình - Tầng 5 627.0711 ĐI-C Giáo trình 9
10 GT73446 Kho giáo trình - Tầng 5 627.0711 ĐI-C Giáo trình 10 Hạn trả:11-06-2020
  1  2  3  4  5 of 5