Luận văn, Luận án
627 VU-C
Nghiên cứu cấu tạo và tính toán độ bền kết cấu trụ đỡ lắp ghép của các công trình ven biển -hải đảo kiểu trọng lực bê tông :
DDC 627
Tác giả CN Vũ Đan Chỉnh
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Nghiên cứu cấu tạo và tính toán độ bền kết cấu trụ đỡ lắp ghép của các công trình ven biển -hải đảo kiểu trọng lực bê tông : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng công trình biển; MS :605845 / Vũ Đan Chỉnh; Cán bộ hướng dẫn : PGS.TS Đinh Quang Cường
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2009
Mô tả vật lý 93tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Độ bền kết cấu
Từ khóa tự do Trụ đỡ lắp ghép
Từ khóa tự do Công trình ven biển
Môn học Xây dựng công trình biển
Tác giả(bs) CN Đinh Quang Cường
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV03758
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110486
0024
0049C0DCCBE-4DDE-44DF-8FCF-626D91E580EF
005201704050946
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20170405095025|zanhnq
082 |a627|bVU-C
100 |aVũ Đan Chỉnh
110 |aTrường ĐHXD
245 |aNghiên cứu cấu tạo và tính toán độ bền kết cấu trụ đỡ lắp ghép của các công trình ven biển -hải đảo kiểu trọng lực bê tông : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng công trình biển; MS :605845 / |cVũ Đan Chỉnh; Cán bộ hướng dẫn : PGS.TS Đinh Quang Cường
260 |aH. : |bĐHXD|c2009
300 |a93tr. ; |c30 cm.
653 |aĐộ bền kết cấu
653 |aTrụ đỡ lắp ghép
653 |aCông trình ven biển
690 |aXây dựng công trình biển
700 |aĐinh Quang Cường
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV03758
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV03758 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 627 VU-C Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào