Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
624.151 NG-Đ
Địa chất thủy văn công trình /
DDC 624.151
Tác giả CN Nguyễn Hồng Đức
Nhan đề Địa chất thủy văn công trình / Nguyễn Hồng Đức (chủ biên), Đỗ Bá Khoát
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 1992
Mô tả vật lý 131tr. : minh họa ; 27cm.
Từ khóa tự do Đất đá
Từ khóa tự do Nước ngầm
Tác giả(bs) CN Đỗ Bá Khoát
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK04929-30
000 00000nam#a2200000ua#4500
0014603
0021
0043C5DFC5E-550A-4F30-BB55-9DCFBF44899B
005201611291037
008160608s1992 vm vie
0091 0
039|a20161129103903|blinhnm|y20161129103803|zlinhnm
082 |a624.151|bNG-Đ
100 |aNguyễn Hồng Đức
245 |aĐịa chất thủy văn công trình / |cNguyễn Hồng Đức (chủ biên), Đỗ Bá Khoát
260 |aH. : |bXây dựng, |c1992
300 |a131tr. : |bminh họa ; |c27cm.
653 |aĐất đá
653 |aNước ngầm
700 |aĐỗ Bá Khoát
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK04929-30
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK04929 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.151 NG-Đ Sách Tiếng Việt 1
2 TK04930 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.151 NG-Đ Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào