Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
551.3 NG - Đ
Các vấn đề về nước dưới đất /
DDC 551.3
Tác giả CN Nguyễn Hồng Đức
Nhan đề Các vấn đề về nước dưới đất / PGS. TS. Nguyễn Hồng Đức, ThS. Nguyễn Viết Minh
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2012
Mô tả vật lý 194 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Nước dưới đất
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00577-9
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(95): GT16101-95
000 00000nam#a2200000ua#4500
001254
00211
0044749CF5D-4A66-4F71-873E-04E4DB34F330
005201810170919
008160608s2012 vm vie
0091 0
020 |c73,000
039|a20181017091946|bthuygt|c20181015160812|dthuygt|y20160826105035|zthanhpm
041 |aVie
082 |a551.3|bNG - Đ
100 |aNguyễn Hồng Đức|cPGS. TS.
245 |aCác vấn đề về nước dưới đất / |cPGS. TS. Nguyễn Hồng Đức, ThS. Nguyễn Viết Minh
260 |aH. : |bXây dựng, |c2012
300 |a194 tr. ; |c 27 cm.
653 |aNước dưới đất
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00577-9
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(95): GT16101-95
890|a98|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00577 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 551.3 NG - Đ Giáo trình 1
2 TK00578 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 551.3 NG - Đ Giáo trình 2
3 TK00579 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 551.3 NG - Đ Giáo trình 3
4 GT16101 Kho giáo trình - Tầng 5 551.3 NG - Đ Giáo trình 4
5 GT16102 Kho giáo trình - Tầng 5 551.3 NG - Đ Giáo trình 5
6 GT16103 Kho giáo trình - Tầng 5 551.3 NG - Đ Giáo trình 6
7 GT16104 Kho giáo trình - Tầng 5 551.3 NG - Đ Giáo trình 7
8 GT16105 Kho giáo trình - Tầng 5 551.3 NG - Đ Giáo trình 8
9 GT16106 Kho giáo trình - Tầng 5 551.3 NG - Đ Giáo trình 9
10 GT16107 Kho giáo trình - Tầng 5 551.3 NG - Đ Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10 
Không có liên kết tài liệu số nào