Luận văn, Luận ánLuận án
620.136 TR-T
Nghiên cứu chế tạo bê tông tự lèn cường độ cao sử dụng cát mịn và hỗn hợp phụ gia khoáng xỉ lò cao - tro trấu :
DDC 620.136
Tác giả CN Trần Đức Trung
Nhan đề Nghiên cứu chế tạo bê tông tự lèn cường độ cao sử dụng cát mịn và hỗn hợp phụ gia khoáng xỉ lò cao - tro trấu : Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật vật liệu; Mã số: 9520309 / Trần Đức Trung; Cán bộ hướng dẫn: TS Bùi Danh Đại, PGS.TS Vũ Đình Đấu
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2019
Mô tả vật lý 146tr. : phụ lục ; 30cm.
Từ khóa tự do Bê tông
Từ khóa tự do Bê tông tự lèn
Môn học Kỹ thuật vật liệu
Tác giả(bs) CN Bùi Danh Đại
Tác giả(bs) CN Vũ Đình Đại
Địa chỉ TVXDKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3(1): LA00245
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130316
00242
0040D468E3A-ABF1-485B-8619-C38B4CCEA578
005201908150849
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190815084801|zhuongpt
082 |a620.136|bTR-T
100 |aTrần Đức Trung
245 |aNghiên cứu chế tạo bê tông tự lèn cường độ cao sử dụng cát mịn và hỗn hợp phụ gia khoáng xỉ lò cao - tro trấu : |bLuận án Tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật vật liệu; Mã số: 9520309 / |cTrần Đức Trung; Cán bộ hướng dẫn: TS Bùi Danh Đại, PGS.TS Vũ Đình Đấu
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2019
300 |a146tr. : |bphụ lục ; |c30cm.
653 |aBê tông
653 |aBê tông tự lèn
690 |aKỹ thuật vật liệu
700 |aBùi Danh Đại
700 |aVũ Đình Đại
852|aTVXD|bKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3|j(1): LA00245
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tiensi/nhap2019/tranductrungthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA00245 Kho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3 620.136 TR-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào