Luận văn, Luận ánLuận án
728.0959 NG-T
Tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn tiểu vùng Nam Đồng bằng sông Hồng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa :
DDC 728.0959
Tác giả CN Nguyễn Hoài Thu
Nhan đề Tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn tiểu vùng Nam Đồng bằng sông Hồng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa : Luận ánTtiến sĩ chuyên ngành Kiến trúc; MS: 9580101 / Nguyễn Hoài Thu; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Đình Thi, GS.TS Hoàng Đạo Kính
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 150tr. : phụ lục ; 30cm.
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Kiến trúc nhà ở
Môn học Không gian kiến trúc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Thi
Tác giả(bs) CN Hoàng Đạo Kính
Địa chỉ TVXDKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3(1): LA00243
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130166
00242
004682D7FB0-2F61-486D-BF65-35C1714D043A
005201908090940
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190809093844|bhuongpt|c20190809092240|dhuongpt|y20190809085741|zhuongpt
082 |a728.0959|bNG-T
100 |aNguyễn Hoài Thu
245 |aTổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn tiểu vùng Nam Đồng bằng sông Hồng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa : |bLuận ánTtiến sĩ chuyên ngành Kiến trúc; MS: 9580101 / |cNguyễn Hoài Thu; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Đình Thi, GS.TS Hoàng Đạo Kính
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a150tr. : |bphụ lục ; |c30cm.
653 |aKiến trúc
653 |aKiến trúc nhà ở
690 |aKhông gian kiến trúc
700 |aNguyễn Đình Thi
700 |aHoàng Đạo Kính
852|aTVXD|bKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3|j(1): LA00243
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tiensi/nhap2019/nguyenhoaithuthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA00243 Kho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3 728.0959 NG-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào