Luận văn, Luận án
624.177 NG - T
Ảnh hưởng từ biến và co ngót của bê tông đếm hàm lượng cốt thép tối thiểu cảu cột bê tông cốt thép :
DDC 624.177
Tác giả CN Nguyễn Tuấn Tú
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Ảnh hưởng từ biến và co ngót của bê tông đếm hàm lượng cốt thép tối thiểu cảu cột bê tông cốt thép : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Mã số: 205820 / Nguyễn Tuấn Tú; Người hướng dẫn: GS. TS. Phan Quang Minh, TS. Nguyễn Trường Thắng
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2015
Mô tả vật lý 57 tr. ; 30 cm.
Môn học Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tuấn Tú
Tác giả(bs) CN Phan Quang Minh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trường Thắng
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV01123
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012767
0024
004390B0712-AE4F-41A3-B59A-A74B6B765321
005201610311055
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20161031105839|zthanhpm
082 |a624.177|bNG - T
100 |aNguyễn Tuấn Tú
110 |aTrường ĐHXD
245 |aẢnh hưởng từ biến và co ngót của bê tông đếm hàm lượng cốt thép tối thiểu cảu cột bê tông cốt thép : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Mã số: 205820 / |cNguyễn Tuấn Tú; Người hướng dẫn: GS. TS. Phan Quang Minh, TS. Nguyễn Trường Thắng
260 |aH. : |bĐHXD|c2015
300 |a57 tr. ; |c30 cm.
690 |aXây dựng dân dụng và công nghiệp
700 |aNguyễn Tuấn Tú
700 |aPhan Quang Minh
700|aNguyễn Trường Thắng
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV01123
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV01123 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.177 NG - T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào