Luận văn, Luận án
624.1772 MA - K
Ảnh hưởng của lỗ mở trong tính toán dầm bê tông ứng lực trước :
DDC 624.1772
Tác giả CN Mai Quang Khải
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Ảnh hưởng của lỗ mở trong tính toán dầm bê tông ứng lực trước : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60580208 / Mai Quang Khải, Cán bộ hướng dẫn: GS. TS. Phan Quang Minh
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2014
Mô tả vật lý 58 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Dầm bê tông
Từ khóa tự do Phương pháp tính toán
Từ khóa tự do Lỗ mở
Môn học Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Tác giả(bs) CN Phan Quang Minh
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV00948
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012543
0024
004FA288235-4592-4262-8EC2-EE3CF5A35F04
005201610281043
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20161028104647|zminhdn
082 |a624.1772|bMA - K
100 |aMai Quang Khải
110 |aTrường ĐHXD
245 |aẢnh hưởng của lỗ mở trong tính toán dầm bê tông ứng lực trước : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60580208 / |cMai Quang Khải, Cán bộ hướng dẫn: GS. TS. Phan Quang Minh
260 |aH. : |bĐHXD|c2014
300 |a58 tr. ; |c30 cm.
653 |aDầm bê tông
653 |aPhương pháp tính toán
653 |aLỗ mở
690 |aXây dựng dân dụng và công nghiệp
700 |aPhan Quang Minh
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV00948
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00948 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.1772 MA - K Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào