Luận văn, Luận ánLuận án
711.4 LÊ-T
Quy hoạch xây dựng khu đô thị mới với tác động của hoạt động kinh tế đô thị trong điều kiện Vệt Nam :
DDC 711.4
Tác giả CN Lê Xuân Trường
Nhan đề Quy hoạch xây dựng khu đô thị mới với tác động của hoạt động kinh tế đô thị trong điều kiện Vệt Nam : Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Quy hoạch vùng và đô thị; Mã số: 9580105 / Lê Xuân Trường; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Hùng Cường, PGS.TS Trần Văn Tấn
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 150tr. : phụ lục ; 30cm.
Từ khóa tự do Kinh tế đô thị
Từ khóa tự do Đô thị mới
Từ khóa tự do Quy hoạch xây dựng
Môn học Quy hoạch vùng và đô thị
Tác giả(bs) CN Phạm Hùng Cường
Tác giả(bs) CN Trần Văn Tấn
Địa chỉ TVXDKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3(1): LA00241
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123060
00242
00450D808EF-D3FE-428C-AB69-6C3FD4A3101C
005201811160848
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181116084519|bthuctap1|c20181116083117|dthuctap1|y20181115110515|zhuongpt
082 |a711.4|bLÊ-T
100 |aLê Xuân Trường
245 |aQuy hoạch xây dựng khu đô thị mới với tác động của hoạt động kinh tế đô thị trong điều kiện Vệt Nam : |bLuận án Tiến sỹ chuyên ngành Quy hoạch vùng và đô thị; Mã số: 9580105 / |cLê Xuân Trường; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Hùng Cường, PGS.TS Trần Văn Tấn
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a150tr. : |bphụ lục ; |c30cm.
653 |aKinh tế đô thị
653 |aĐô thị mới
653 |aQuy hoạch xây dựng
690 |aQuy hoạch vùng và đô thị
700 |aPhạm Hùng Cường
700 |aTrần Văn Tấn
852|aTVXD|bKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3|j(1): LA00241
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tiensi/nhap2018/lexuantruongthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA00241 Kho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3 711.4 LÊ-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào