Luận văn, Luận ánLuận án
510 PH-P
Một số phương pháp tính toán dựa trên từ ngôn ngữ trực cảm và ứng dụng :
DDC 510
Tác giả CN Phạm Hồng Phong
Nhan đề Một số phương pháp tính toán dựa trên từ ngôn ngữ trực cảm và ứng dụng : Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Cơ sở Toán cho tin học; Mã số: 62460110 / Phạm Hồng Phong; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TSKH Bùi Công Cường, PGS.TS Đỗ Trung Tuấn
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 119tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Lý thuyết mờ
Từ khóa tự do Toán phân lớp
Môn học Cơ sở Toán cho Tin học
Tác giả(bs) CN Đỗ Trung Tuấn
Tác giả(bs) CN Bùi Công Cường
Địa chỉ TVXDKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3(1): LA00238
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123057
00242
004CC0C4636-9E8A-4FB9-AD75-8FF4F5D07CE3
005201811160846
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181116084257|bthuctap1|c20181116083018|dthuctap1|y20181115104822|zhuongpt
082 |a510|bPH-P
100 |aPhạm Hồng Phong
245 |aMột số phương pháp tính toán dựa trên từ ngôn ngữ trực cảm và ứng dụng : |bLuận án Tiến sỹ chuyên ngành Cơ sở Toán cho tin học; Mã số: 62460110 / |cPhạm Hồng Phong; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TSKH Bùi Công Cường, PGS.TS Đỗ Trung Tuấn
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a119tr. ; |c30cm.
653 |aToán học
653 |aLý thuyết mờ
653 |aToán phân lớp
690 |aCơ sở Toán cho Tin học
700 |aĐỗ Trung Tuấn
700 |aBùi Công Cường
852|aTVXD|bKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3|j(1): LA00238
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tiensi/nhap2018/phamhongphongthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA00238 Kho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3 510 PH-P Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào