Luận văn, Luận ánLuận án
720.288 HÔ-V
Đánh giá nghệ thuật kiến trúc và kỹ thuật xây dựng tháp Chăm nhằm phục vụ công tác bảo tồn :
DDC 720.288
Tác giả CN Hồ Thế Vinh
Nhan đề Đánh giá nghệ thuật kiến trúc và kỹ thuật xây dựng tháp Chăm nhằm phục vụ công tác bảo tồn : Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 62580102 / Hồ Thế Vinh; Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Phạm Đình Việt, PGS.TS Nguyễn Văn Đỉnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 149tr. : ảnh ; 30cm.
Từ khóa tự do Bảo tồn
Từ khóa tự do Kiến trúc chăm
Từ khóa tự do Xây dựng Tháp
Môn học Kiến trúc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Đỉnh
Tác giả(bs) CN Phạm Đình Việt
Địa chỉ TVXDKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3(1): LA00237
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123056
00242
004FE7A9A18-2F41-43B1-9683-A5E23E6BECB9
005201811160856
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181116085603|bthuctap1|c20181116084215|dthuctap1|y20181115104234|zhuongpt
082 |a720.288|bHÔ-V
100 |aHồ Thế Vinh
245 |aĐánh giá nghệ thuật kiến trúc và kỹ thuật xây dựng tháp Chăm nhằm phục vụ công tác bảo tồn : |bLuận án Tiến sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 62580102 / |cHồ Thế Vinh; Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Phạm Đình Việt, PGS.TS Nguyễn Văn Đỉnh
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a149tr. : |bảnh ; |c30cm.
653 |aBảo tồn
653 |aKiến trúc chăm
653 |aXây dựng Tháp
690 |aKiến trúc
700 |aNguyễn Văn Đỉnh
700 |aPhạm Đình Việt
852|aTVXD|bKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3|j(1): LA00237
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tiensi/nhap2018/hothevinhthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA00237 Kho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3 720.288 HÔ-V Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào