Luận văn, Luận ánLuận án
627.9 NG-D
Tối ưu hóa chế độ vận hành các nhà máy thủy điện trong hệ thống điên Việt Nam :
DDC 627.9
Tác giả CN Ngô Văn Dũng
Nhan đề Tối ưu hóa chế độ vận hành các nhà máy thủy điện trong hệ thống điên Việt Nam : Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Xây dựng công trình thủy; Mã số: 9580202 / Ngô Văn Dũng; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Vũ Hữu Hải, TS. NCVCC Ngô Tuấn Kiệt
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 101tr. : Phụ luc ; 30cm.
Từ khóa tự do Chế độ vận hành
Từ khóa tự do Hệ thống điện
Từ khóa tự do Nhà máy thủy điện
Tác giả(bs) CN Vũ Hữu Hải
Tác giả(bs) CN Ngô Tuấn Kiệt
Địa chỉ TVXDKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3(1): LA00236
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123055
00242
00485459126-58C9-4382-BFD3-AA4642BB650B
005201811160847
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181116084719|bthuctap1|c20181116084128|dthuctap1|y20181115103432|zhuongpt
082 |a627.9|bNG-D
100 |aNgô Văn Dũng
245 |aTối ưu hóa chế độ vận hành các nhà máy thủy điện trong hệ thống điên Việt Nam : |bLuận án Tiến sỹ chuyên ngành Xây dựng công trình thủy; Mã số: 9580202 / |cNgô Văn Dũng; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Vũ Hữu Hải, TS. NCVCC Ngô Tuấn Kiệt
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a101tr. : |bPhụ luc ; |c30cm.
653 |aChế độ vận hành
653 |aHệ thống điện
653 |aNhà máy thủy điện
700 |aVũ Hữu Hải
700 |aNgô Tuấn Kiệt
852|aTVXD|bKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3|j(1): LA00236
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tiensi/nhap2018/ngovandungthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA00236 Kho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3 627.9 NG-D Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào