Luận văn, Luận án
690.13 TH-K
Ảnh hưởng của cốt đai đến khả năng chịu lực của cột bê tông cốt thép chịu nén đúng tâm :
DDC 690.13
Tác giả CN Thái Đức Kiên
Nhan đề Ảnh hưởng của cốt đai đến khả năng chịu lực của cột bê tông cốt thép chịu nén đúng tâm : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp: MS:60.58.20 / Thái Đức Kiên;CB hướng dẫn :PGS.TS Phan Quang Minh
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2010
Mô tả vật lý 70tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Khả năng chịu lực
Từ khóa tự do Cột bê tông cốt thép
Từ khóa tự do Cốt thép chịu nén
Môn học Xây dựng DD&CN
Tác giả(bs) CN Thái Đức Kiên
Tác giả(bs) CN Phan Quang Minh
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV00422
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011999
0024
004B968F1D0-C359-4ABB-97A8-1415395E16D6
005201610251417
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20161025142022|zanhnq
082 |a690.13|bTH-K
100 |aThái Đức Kiên
245 |aẢnh hưởng của cốt đai đến khả năng chịu lực của cột bê tông cốt thép chịu nén đúng tâm : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp: MS:60.58.20 / |cThái Đức Kiên;CB hướng dẫn :PGS.TS Phan Quang Minh
260 |aH. : |bĐHXD|c2010
300 |a70tr. ; |c30 cm.
653 |aKhả năng chịu lực
653 |aCột bê tông cốt thép
653 |aCốt thép chịu nén
690 |aXây dựng DD&CN
700 |aThái Đức Kiên
700 |aPhan Quang Minh
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV00422
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00422 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.13 TH-K Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào