Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
720.284 ĐA - C
Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng/
DDC 720.284
Tác giả CN Đặng Văn Cứ
Nhan đề Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng/ PGS.TS. Đặng Văn Cứ (Chủ biên), ... [ et. al.]
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2005
Mô tả vật lý 291 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Đồ họa kỹ thuật
Từ khóa tự do Đồ họa trong thiết kế
Từ khóa tự do Vẽ đồ họa
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Cự
Tác giả(bs) CN Đoàn Như Kim
Tác giả(bs) CN Dương Tiến Thọ
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02255-7
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(330): GT63035-264, GT63688-787
000 00000nam#a2200000ua#4500
001603
00211
004F69F0547-FAFE-41EE-AC84-B763658D07FF
005201810170931
008160608s2005 vm vie
0091 0
020 |c38.500
039|a20181017092815|bthuctap1|c20181015163746|dlinhnm|y20160901142125|zhoadt
041 |aVie
082 |a720.284|bĐA - C
100 |aĐặng Văn Cứ|cPGS.TS|eChủ biên
245 |aGiao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng/ |cPGS.TS. Đặng Văn Cứ (Chủ biên), ... [ et. al.]
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2005
300 |a291 tr. ; |c27 cm.
653 |aĐồ họa kỹ thuật
653 |aĐồ họa trong thiết kế
653 |aVẽ đồ họa
700 |aNguyễn Quang Cự
700|aĐoàn Như Kim
700|aDương Tiến Thọ
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02255-7
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(330): GT63035-264, GT63688-787
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/giaotiepdohoakythuatxaydung_2005/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a333|b81|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02255 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.284 ĐA - C Giáo trình 1
2 TK02256 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.284 ĐA - C Giáo trình 2
3 TK02257 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.284 ĐA - C Giáo trình 3
4 GT63035 Kho giáo trình - Tầng 5 720.284 ĐA - C Giáo trình 4
5 GT63036 Kho giáo trình - Tầng 5 720.284 ĐA - C Giáo trình 5
6 GT63037 Kho giáo trình - Tầng 5 720.284 ĐA - C Giáo trình 6
7 GT63038 Kho giáo trình - Tầng 5 720.284 ĐA - C Giáo trình 7
8 GT63039 Kho giáo trình - Tầng 5 720.284 ĐA - C Giáo trình 8
9 GT63040 Kho giáo trình - Tầng 5 720.284 ĐA - C Giáo trình 9
10 GT63041 Kho giáo trình - Tầng 5 720.284 ĐA - C Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 34