Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
709.1 ORI
Những nền mỹ thuật ngoài phương Tây :
DDC 709.1
Tác giả CN O'Riley, Micllael Kampen
Nhan đề Những nền mỹ thuật ngoài phương Tây : Các nền mỹ thuật của châu Phi, Ấn Độ và Đông Nam Á, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Đại Dương và châu Mỹ / Micllael Kampen O'Riley; Người dịch Phan Quang Định
Thông tin xuất bản H. : Mỹ thuật, 2005
Mô tả vật lý 373tr. : ảnh ; 27cm.
Tóm tắt Dẫn luận mỹ thuật ngoài phương Tây. Nghiên cứu các nền mỹ thuật của châu Phi, Ấn Độ và Đông Nam Á, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Đại Dương và châu Mỹ
Từ khóa tự do Mỹ thuật
Từ khóa tự do Điêu khắc
Từ khóa tự do Hội họa
Tác giả(bs) CN Phan Quang Định
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06433
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134296
00212
00467E72DC8-6BCF-4774-BC31-4244C7413721
005201911280935
008081223s2005 vm| vie
0091 0
020 |a8935073014123|c180000
039|a20191128093231|bhuongpt|c20191126150207|dlinhnm|y20191126150131|zlinhnm
082 |a709.1|bORI
100 |aO'Riley, Micllael Kampen
245 |aNhững nền mỹ thuật ngoài phương Tây : |bCác nền mỹ thuật của châu Phi, Ấn Độ và Đông Nam Á, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Đại Dương và châu Mỹ / |cMicllael Kampen O'Riley; Người dịch Phan Quang Định
260 |aH. : |bMỹ thuật, |c2005
300 |a373tr. : |bảnh ; |c27cm.
520 |aDẫn luận mỹ thuật ngoài phương Tây. Nghiên cứu các nền mỹ thuật của châu Phi, Ấn Độ và Đông Nam Á, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Đại Dương và châu Mỹ
653 |aMỹ thuật
653 |aĐiêu khắc
653 |aHội họa
700 |aPhan Quang Định
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06433
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/nhungnenmuthuatngoaiphuongtaythumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06433 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 709.1 ORI Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào