Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
909 CH-C
Almanach 5000 năm nền văn minh thế giới /
DDC 909
Tác giả CN Chu Hữu Chí
Nhan đề Almanach 5000 năm nền văn minh thế giới / Chủ biên.: Chu Hữu Chí, Khương Thiếu Ba ; Dịch thuật: Trung tâm UNESCO ; Chỉnh lý, bổ sung: Ngô Văn Tuyển, Thái Hoàng
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2017
Mô tả vật lý 1236tr. : ảnh ; 24cm.
Tóm tắt Nội dung phản ánh các giai đoạn lịch sử thế giới cổ đại từ khi có xã hội loại người đến cách mạng tư sản Anh ở thế kỉ XVII, thế giới cận đại từ 1604 đến 1917, thế giới hiện đại từ 1917 - 1945...
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Almanach
Từ khóa tự do Văn minh
Tác giả(bs) CN Thái Hoàng
Tác giả(bs) CN Khương Thiếu Ba
Tác giả(bs) CN Ngô Văn Tuyển
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quốc Tuấn
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK06429-30
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134294
00212
0045712EC8C-6841-47FB-A54F-E5E046318C7B
005201911280932
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786049482618|c380000
039|a20191128092952|bhuongpt|y20191126143731|zlinhnm
082 |a909|bCH-C
100 |aChu Hữu Chí
245 |aAlmanach 5000 năm nền văn minh thế giới / |cChủ biên.: Chu Hữu Chí, Khương Thiếu Ba ; Dịch thuật: Trung tâm UNESCO ; Chỉnh lý, bổ sung: Ngô Văn Tuyển, Thái Hoàng
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2017
300 |a1236tr. : |bảnh ; |c24cm.
520 |aNội dung phản ánh các giai đoạn lịch sử thế giới cổ đại từ khi có xã hội loại người đến cách mạng tư sản Anh ở thế kỉ XVII, thế giới cận đại từ 1604 đến 1917, thế giới hiện đại từ 1917 - 1945...
653 |aLịch sử
653 |aAlmanach
653 |aVăn minh
700 |aThái Hoàng
700 |aKhương Thiếu Ba
700 |aNgô Văn Tuyển
700|aNguyễn Quốc Tuấn
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK06429-30
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/5000namnemvanminhtgthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06429 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 909 CH-C Sách Tiếng Việt 1
2 TK06430 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 909 CH-C Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào