Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
628.1 TR-H
Hồ chứa nước - Quản lý kỹ thuật cấp nước an toàn cho đô thị và khu dân cư :
DDC 628.1
Tác giả CN Trần Đức Hạ
Nhan đề Hồ chứa nước - Quản lý kỹ thuật cấp nước an toàn cho đô thị và khu dân cư : Sách chuyên khảo / Trần Đức Hạ
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2019
Mô tả vật lý 164tr. : bảng ; 27cm.
Tóm tắt Cuốn sách đề cập các vấn đề về đặc điểm hồ chứa nước, các quá trình biến đổi chất lượng nước, các yêu cầu đảm bảo cấp nước an toàn, các giải pháp quản lý và bảo vệ nguồn nước hồ chứa, kỹ thuật kiểm soát chất lượng nước, khai thác hiệu quả và bền vững nguồn nước hồ chứa
Từ khóa tự do Hồ chứa nước
Từ khóa tự do Cấp nước
Từ khóa tự do Đô thị
Từ khóa tự do Khu dân cư
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(17): GT84743-59
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06420-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133164
00212
00420ABFD28-E0B7-4479-9F7D-DEA751877DE9
005201910281036
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786048228149|c92000
039|a20191028103346|bhuongpt|y20191028095943|zlinhnm
082 |a628.1|bTR-H
100 |aTrần Đức Hạ
245 |aHồ chứa nước - Quản lý kỹ thuật cấp nước an toàn cho đô thị và khu dân cư : |bSách chuyên khảo / |cTrần Đức Hạ
260 |aH. : |bXây dựng, |c2019
300 |a164tr. : |bbảng ; |c27cm.
520 |aCuốn sách đề cập các vấn đề về đặc điểm hồ chứa nước, các quá trình biến đổi chất lượng nước, các yêu cầu đảm bảo cấp nước an toàn, các giải pháp quản lý và bảo vệ nguồn nước hồ chứa, kỹ thuật kiểm soát chất lượng nước, khai thác hiệu quả và bền vững nguồn nước hồ chứa
653 |aHồ chứa nước
653 |aCấp nước
653 |aĐô thị
653|aKhu dân cư
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(17): GT84743-59
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06420-2
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/hochuanuocthumbimage.jpg
890|a20|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06420 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.1 TR-H Sách Tiếng Việt 1
2 TK06421 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.1 TR-H Sách Tiếng Việt 2
3 TK06422 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.1 TR-H Sách Tiếng Việt 3
4 GT84743 Kho giáo trình - Tầng 5 628.1 TR-H Sách Tiếng Việt 4
5 GT84744 Kho giáo trình - Tầng 5 628.1 TR-H Sách Tiếng Việt 5
6 GT84745 Kho giáo trình - Tầng 5 628.1 TR-H Sách Tiếng Việt 6
7 GT84746 Kho giáo trình - Tầng 5 628.1 TR-H Sách Tiếng Việt 7
8 GT84747 Kho giáo trình - Tầng 5 628.1 TR-H Sách Tiếng Việt 8
9 GT84748 Kho giáo trình - Tầng 5 628.1 TR-H Sách Tiếng Việt 9
10 GT84749 Kho giáo trình - Tầng 5 628.1 TR-H Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2