Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
343.597 BÔ-T
Hồ sơ thanh toán, quyết toán ngân sách qua kho bạc nhà nước và định mức chi tiêu các khoản chi thường xuyên theo chế độ mới nhất năm 2019 /
DDC 343.597
Tác giả TT Bộ Tài Chính
Nhan đề Hồ sơ thanh toán, quyết toán ngân sách qua kho bạc nhà nước và định mức chi tiêu các khoản chi thường xuyên theo chế độ mới nhất năm 2019 / Bộ Tài Chính
Thông tin xuất bản H. : Tài Chính, 2019
Mô tả vật lý 448tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Kho bạc nhà nước
Từ khóa tự do Quyết toán
Từ khóa tự do Thanh toán
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06418
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133098
00212
004046A4383-24D0-4FAF-8DC4-5180C86FA703
005201910281038
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786047920440|c350000
039|a20191028103920|blinhnm|c20191028101729|dhuongpt|y20191025104215|zlinhnm
082 |a343.597|bBÔ-T
110 |aBộ Tài Chính
245 |aHồ sơ thanh toán, quyết toán ngân sách qua kho bạc nhà nước và định mức chi tiêu các khoản chi thường xuyên theo chế độ mới nhất năm 2019 / |cBộ Tài Chính
260 |aH. : |b Tài Chính, |c2019
300 |a448tr. ; |c28cm.
653 |aKho bạc nhà nước
653 |aQuyết toán
653 |aThanh toán
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06418
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/hosothanhtoan,quyettoanthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06418 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 343.597 BÔ-T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào