Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
516 NG - C
Hướng dẫn giải bài tập hình học họa hình /
DDC 516
Tác giả CN Nguyễn Quang Cự
Nhan đề Hướng dẫn giải bài tập hình học họa hình / Nguyễn Quang Cự, Nguyễn Mạnh Dũng (chủ biên)
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2004
Mô tả vật lý 264 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do hình học họa hình
Tác giả(bs) CN Nguyễn Mạnh Dũng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(67): GT10503-46, GT79214-9, GT82760-76
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00443-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
001203
00211
004F7E7924B-C0F2-4DE2-B586-D03C049E6A77
005201905201035
008160608s2004 vm vie
0091 0
020 |c42,000
039|a20190520103546|bthuydh|c20190520103254|dthuydh|y20160826085928|zthuydh
041 |aVie
082 |a516|bNG - C
100 |aNguyễn Quang Cự
245 |aHướng dẫn giải bài tập hình học họa hình / |cNguyễn Quang Cự, Nguyễn Mạnh Dũng (chủ biên)
250 |aTái bản
260 |aH. : |bXây dựng, |c2004
300 |a264 tr. ; |c27 cm.
653 |aHình học
653 |ahình học họa hình
700|aNguyễn Mạnh Dũng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(67): GT10503-46, GT79214-9, GT82760-76
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00443-5
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hoico/huongdangiaibthinhhochoahinh2004.jpgthumbimage.jpg
890|a70|b198|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00443 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 516 NG - C Giáo trình 1
2 TK00444 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 516 NG - C Giáo trình 2
3 TK00445 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 516 NG - C Giáo trình 3
4 GT10503 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - C Giáo trình 4 Hạn trả:05-01-2019
5 GT10504 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - C Giáo trình 5
6 GT10505 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - C Giáo trình 6 Hạn trả:04-02-2019
7 GT10506 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - C Giáo trình 7 Hạn trả:08-03-2019
8 GT10507 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - C Giáo trình 8 Hạn trả:09-06-2018
9 GT10508 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - C Giáo trình 9
10 GT10509 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - C Giáo trình 10 Hạn trả:15-05-2020
  1  2  3  4  5  6  7 of 7 
Không có liên kết tài liệu số nào