Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
646.7 PH-D
Giáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên - sinh viên trong các tình huống thường gặp hàng ngày /
DDC 646.7
Tác giả CN Phương Dung
Nhan đề Giáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên - sinh viên trong các tình huống thường gặp hàng ngày / Phương Dung
Thông tin xuất bản H : Thanh niên, 2018
Mô tả vật lý 246tr. : ảnh ; 21cm.
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Tình huống thường gặp
Từ khóa tự do Kỹ năng sống
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06366-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130137
00212
004420A5F80-0EFB-4FF9-ADE6-A2251FF6AF43
005201906051457
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190605145636|zhuongpt
082 |a646.7|bPH-D
100 |aPhương Dung
245 |aGiáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên - sinh viên trong các tình huống thường gặp hàng ngày / |cPhương Dung
260 |aH : |bThanh niên, |c2018
300 |a246tr. : |bảnh ; |c21cm.
653 |aGiáo dục
653 |aTình huống thường gặp
653 |aKỹ năng sống
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06366-8
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/gdkyxnangsonghangngaythumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06366 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 646.7 PH-D Sách Tiếng Việt 1
2 TK06367 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 646.7 PH-D Sách Tiếng Việt 2
3 TK06368 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 646.7 PH-D Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào