Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
344 CA - V
Các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác an toàn và vệ sinh lao động
DDC 344
Nhan đề Các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác an toàn và vệ sinh lao động
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2001
Mô tả vật lý 368 tr. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Các văn bản
Từ khóa tự do An toàn lao động
Từ khóa tự do Vệ sinh lao động
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02848-50
000 00000nam#a2200000ua#4500
001894
0021
00495780777-3D43-46AC-AB71-43F46A409481
005201609221047
008160608s2001 vm vie
0091 0
020 |c55000
039|y20160922104959|zminhdn
041 |avie
082 |a344|bCA - V
245 |aCác văn bản hướng dẫn thực hiện công tác an toàn và vệ sinh lao động
260 |aH. : |bXây dựng, |c2001
300 |a368 tr. ; |c27 cm.
650 |aCác văn bản
653 |aAn toàn lao động
653 |aVệ sinh lao động
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02848-50
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02848 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 344 CA - V Sách Tiếng Việt 1
2 TK02849 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 344 CA - V Sách Tiếng Việt 2
3 TK02850 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 344 CA - V Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào