Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
690.22 PH - K
Giáo trình an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng :
DDC 690.22
Nhan đề Giáo trình an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng : Dành cho hệ Đại học và Cao đẳng ngành xây dựng / Phạm Đăng Khoa (chủ biên)...[et al]
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2015
Mô tả vật lý 236tr. : minh họa ; 27cm.
Thuật ngữ chủ đề Điều kiện lao động
Thuật ngữ chủ đề Vệ sinh lao động
Từ khóa tự do Kĩ thuật an toàn
Tác giả(bs) TT Phạm Đức Toàn
Tác giả(bs) TT Phạm Đăng Khoa
Tác giả(bs) TT Lê Văn Tin
Tác giả(bs) TT Lê Vân Trình
Tác giả(bs) TT Trần Văn Tuấn
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04372-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
0013383
0021
004A4457048-35B5-4AD5-86D8-2F14D495AEED
005201612210853
008160608s2015 vm vie
0091 0
039|a20161221085635|bhoadt|c20161107152036|dlinhnm|y20161107094024|zthuctap2
082 |a690.22|bPH - K
245 |aGiáo trình an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng : |bDành cho hệ Đại học và Cao đẳng ngành xây dựng / |cPhạm Đăng Khoa (chủ biên)...[et al]
260 |aH. : |bXây dựng, |c2015
300 |a236tr. : |bminh họa ; |c27cm.
650 |aĐiều kiện lao động
650 |aVệ sinh lao động
653 |aKĩ thuật an toàn
710|aPhạm Đức Toàn
710|aPhạm Đăng Khoa
710|aLê Văn Tin
710|aLê Vân Trình
710|aTrần Văn Tuấn
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04372-4
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK04372 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.22 GIA Sách Tiếng Việt 1
2 TK04373 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.22 GIA Sách Tiếng Việt 2
3 TK04374 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.22 GIA Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào