Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
690.22 PH-K
An toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng :
DDC 690.22
Tác giả CN Phạm Đăng Khoa
Nhan đề An toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng : Dành cho hệ Trung cấp nhóm ngành kiến trúc, xây dựng / Phạm Đăng Khoa (chủ biên)...[et al]
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2012
Mô tả vật lý 176tr. : minh họa ; 25cm.
Từ khóa tự do An toàn
Từ khóa tự do Tai nạn lao động
Từ khóa tự do Vệ sinh lao động
Tác giả(bs) TT Phạm Đức Toàn
Tác giả(bs) TT Lê Văn Tin
Tác giả(bs) TT Lê Vân Trình
Tác giả(bs) TT Trần Văn Tuấn
Tác giả(bs) TT Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK04370
000 00000nam#a2200000ua#4500
0013380
0021
0045F584103-9935-45A4-AA9B-4090FA5A838F
005201611070931
008160608s2012 vm vie
0091 0
039|a20161107093357|bthuctap2|c20161107092633|dthuctap2|y20161107092056|zthuctap2
082 |a690.22|bPH-K
100 |aPhạm Đăng Khoa
245 |aAn toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng : |bDành cho hệ Trung cấp nhóm ngành kiến trúc, xây dựng / |cPhạm Đăng Khoa (chủ biên)...[et al]
260 |aH. : |bXây dựng, |c2012
300 |a176tr. : |bminh họa ; |c25cm.
653 |aAn toàn
653 |aTai nạn lao động
653 |aVệ sinh lao động
710|aPhạm Đức Toàn
710|aLê Văn Tin
710|aLê Vân Trình
710|aTrần Văn Tuấn
710|aNguyễn Văn Hùng
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK04370
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK04370 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.22 PH-K Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào