Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
332.6 CÂM
Cẩm nang quản lý đầu tư, xây dựng hợp đồng mới điều chỉnh dự toán :
DDC 332.6
Tác giả TT Bộ Tài Chính
Nhan đề Cẩm nang quản lý đầu tư, xây dựng hợp đồng mới điều chỉnh dự toán : Giá, chi phí, quy chuẩn trong thiết kế thi công xây dựng công trình / Bộ Xây dựng
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2008
Mô tả vật lý 872 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Đầu tư xâu dựng
Từ khóa tự do Nghị định
Từ khóa tự do Quyết định
Từ khóa tự do Hợp đồng xây dựng
Từ khóa tự do thi công xây dựng
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK02690-1
000 00000nam#a2200000ua#4500
001811
0021
0044019FF8F-89CE-438D-B086-DCEBB9A0BFA9
005201609211524
008160608s2008 vm vie
0091 0
020 |c296,000
039|y20160921152644|zthuydh
041 |aVie
082 |a332.6|bCÂM
110 |aBộ Tài Chính
245 |aCẩm nang quản lý đầu tư, xây dựng hợp đồng mới điều chỉnh dự toán : |bGiá, chi phí, quy chuẩn trong thiết kế thi công xây dựng công trình / |cBộ Xây dựng
260 |aH. : |bTài chính, |c2008
300 |a872 tr. ; |c27 cm.
653 |aĐầu tư xâu dựng
653 |aNghị định
653 |aQuyết định
653 |aHợp đồng xây dựng
653 |athi công xây dựng
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK02690-1
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02690 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 332.6 CÂM Sách Tiếng Việt 1
2 TK02691 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 332.6 CÂM Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào