Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
690 NG - Q
Các phương pháp thi công xây dựng /
DDC 690
Tác giả CN Ngô Văn Quỳ
Nhan đề Các phương pháp thi công xây dựng / PGS, TS. Ngô Văn Quỳ
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2005
Mô tả vật lý 316 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Cọc khoan nhồi
Từ khóa tự do Thi công xây dựng
Từ khóa tự do Cọc bê tông
Từ khóa tự do Thi công phần ngầm
Từ khóa tự do Thi công tường hầm
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK01862-4
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(394): GT52360-752, GT52754
000 00000nam#a2200000ua#4500
001493
00211
004FB7F072B-2F96-4996-A79D-AC41CF357F72
005201810170911
008160608s2005 vm vie
0091 0
020 |c54,000
039|a20181017090823|bhuongpt|c20181015161255|dhuongpt|y20160831100002|zthuydh
041 |aVie
082 |a690|bNG - Q
100 |aNgô Văn Quỳ|cPGS, TS.
245 |aCác phương pháp thi công xây dựng / |cPGS, TS. Ngô Văn Quỳ
260 |aH. : |bXây dựng, |c2005
300 |a316 tr. ; |c24 cm.
653 |aCọc khoan nhồi
653 |aThi công xây dựng
653 |aCọc bê tông
653 |aThi công phần ngầm
653 |aThi công tường hầm
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK01862-4
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(394): GT52360-752, GT52754
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/thicongxdthumbimage.jpg
890|a397|b102
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK01862 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690 NG - Q Giáo trình 1
2 TK01863 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690 NG - Q Giáo trình 2
3 TK01864 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690 NG - Q Giáo trình 3
4 GT52360 Kho giáo trình - Tầng 5 690 NG - Q Giáo trình 4
5 GT52361 Kho giáo trình - Tầng 5 690 NG - Q Giáo trình 5
6 GT52362 Kho giáo trình - Tầng 5 690 NG - Q Giáo trình 6
7 GT52363 Kho giáo trình - Tầng 5 690 NG - Q Giáo trình 7
8 GT52364 Kho giáo trình - Tầng 5 690 NG - Q Giáo trình 8
9 GT52365 Kho giáo trình - Tầng 5 690 NG - Q Giáo trình 9
10 GT52366 Kho giáo trình - Tầng 5 690 NG - Q Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 40 
Không có liên kết tài liệu số nào