Luận văn, Luận án
690.068 NG-T
Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến năng xuất lao động trong thi công xây dựng công trình :
DDC 690.068
Tác giả CN Nguyễn Văn Tâm
Nhan đề Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến năng xuất lao động trong thi công xây dựng công trình : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 60580302-1 / Nguyễn Văn Tâm; Cán bộ hướng dẫn: GVC.TS Nguyễn Liên Hương
Thông tin xuất bản Hà Nội : DHXD, 2018
Mô tả vật lý 99tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Năng xuất lao động
Từ khóa tự do Thi công xây dựng
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Liên Hương
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04707
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122034
0024
004750ACF0F-C29C-469E-A359-EC03C01338CC
005201809141043
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180914104116|bhuongpt|y20180914104052|zhuongpt
082 |a690.068|bNG-T
100 |aNguyễn Văn Tâm
245 |aĐánh giá nhân tố ảnh hưởng đến năng xuất lao động trong thi công xây dựng công trình : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 60580302-1 / |cNguyễn Văn Tâm; Cán bộ hướng dẫn: GVC.TS Nguyễn Liên Hương
260 |aHà Nội : |bDHXD, |c2018
300 |a99tr. ; |c30cm.
653 |aNăng xuất lao động
653 |aThi công xây dựng
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aNguyễn Liên Hương
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04707
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi3thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04707 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.068 NG-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1