Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
624.15 DUR
Gia cố nền và móng khi sửa chữa nhà/
DDC 624.15
Tác giả CN Duronátgiư V.A
Nhan đề Gia cố nền và móng khi sửa chữa nhà/ Duronatgiư V.A, M.P. Philatova ; Đặng Trần Chính - Lê Mạnh Lân (dịch) ; Phan Xuân Trường (hiệu đính)
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2001
Mô tả vật lý 132 tr. ; 20 cm.
Từ khóa tự do Gia cố nền móng
Từ khóa tự do Nền móng
Từ khóa tự do Thi công xây dựng
Tác giả(bs) CN M.P. Philatova
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK03217-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011062
0021
0042E169B54-F4B9-49FB-BEA8-43346030257E
005201805151850
008160608s2001 vm vie
0091 0
020 |c16000
039|a20180515185035|bduocnd|y20160923150751|zhoadt
041 |aVie
082 |a624.15|bDUR
100 |aDuronátgiư V.A
245 |aGia cố nền và móng khi sửa chữa nhà/ |cDuronatgiư V.A, M.P. Philatova ; Đặng Trần Chính - Lê Mạnh Lân (dịch) ; Phan Xuân Trường (hiệu đính)
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aH. : |bXây dựng, |c2001
300 |a132 tr. ; |c20 cm.
653 |aGia cố nền móng
653 |aNền móng
653 |aThi công xây dựng
700 |aM.P. Philatova
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK03217-9
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/giaconenvamongkhisuachuanha_2001/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a3|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK03217 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.15 DUR Sách Tiếng Việt 1
2 TK03218 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.15 DUR Sách Tiếng Việt 2
3 TK03219 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.15 DUR Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1