Luận văn, Luận án
658.4 PH-H
Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực hoạt động của công ty cổ phần kiến trúc xây dựng thích ứng :
DDC 658.4
Tác giả CN Phạm Thị Bích Hường
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực hoạt động của công ty cổ phần kiến trúc xây dựng thích ứng : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành kinh tế xây dựng ; MS :60580302 / Phạm Thị Bích Hường; Cán bộ hướng dẫn : TS Nguyễn Hương Liên
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2012
Mô tả vật lý 92tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Kiến trúc xây dựng
Từ khóa tự do Năng lực hoạt động
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Liên Hương
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV02756
000 00000nam#a2200000ui#4500
0018954
0024
004DDF52040-B945-4A14-9512-171ABCBEB415
005201703151503
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20170315150520|zanhnq
082 |a658.4|bPH-H
100 |aPhạm Thị Bích Hường
110 |aTrường ĐHXD
245 |aNghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực hoạt động của công ty cổ phần kiến trúc xây dựng thích ứng : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành kinh tế xây dựng ; MS :60580302 / |cPhạm Thị Bích Hường; Cán bộ hướng dẫn : TS Nguyễn Hương Liên
260 |aH. : |bĐHXD|c2012
300 |a92tr. ; |c30 cm.
653 |aKiến trúc xây dựng
653 |aNăng lực hoạt động
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aNguyễn Liên Hương
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV02756
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV02756 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.4 PH-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào