Đề tài nghiên cứu khoa họcĐề tài cấp Bộ
371.36 PH-K
Bộ tiêu chí đánh giá công tác giảng dạy môn học an toàn và vệ sinh lao động (Dành cho hệ đại học và cao đẳng) Thuộc nhiệm vụ KHCN cấp Bộ - Thử nghiệm và hoàn thiện giáo trình môn học an toàn và vệ sinh lao động trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp nhóm ngành kiến trúc xây dựng:
DDC 371.36
Tác giả CN Phạm Đăng Khoa
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Bộ tiêu chí đánh giá công tác giảng dạy môn học an toàn và vệ sinh lao động (Dành cho hệ đại học và cao đẳng) Thuộc nhiệm vụ KHCN cấp Bộ - Thử nghiệm và hoàn thiện giáo trình môn học an toàn và vệ sinh lao động trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp nhóm ngành kiến trúc xây dựng: Đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ; MS: B2010-03-03ATLĐ/ TS Phạm Đăng Khoa
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2012
Mô tả vật lý tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Hoàn thiện giáo trình
Từ khóa tự do An toàn vệ sinh lao động
Từ khóa tự do Kiến trúc xây dựng
Từ khóa tự do Bộ tiêu chí
Địa chỉ TVXDKho Đề tài - Phòng đọc mở tầng 3(1): DT00042
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110733
00252
00453311A61-CCFF-4529-A6D5-BE72ACD1C9FE
005201810031021
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20181003101851|bhuongpt|c20180206172234|dDUOCND|y20170418095513|zanhnq
082 |a371.36|bPH-K
100 |aPhạm Đăng Khoa
110 |aTrường ĐHXD
245 |aBộ tiêu chí đánh giá công tác giảng dạy môn học an toàn và vệ sinh lao động (Dành cho hệ đại học và cao đẳng) Thuộc nhiệm vụ KHCN cấp Bộ - Thử nghiệm và hoàn thiện giáo trình môn học an toàn và vệ sinh lao động trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp nhóm ngành kiến trúc xây dựng: |bĐề tài khoa học và công nghệ cấp bộ; MS: B2010-03-03ATLĐ/ |cTS Phạm Đăng Khoa
260 |aH. : |bĐHXD, |c2012
300 |atr. ; |c30 cm.
502 |aBộ tiêu chí đánh giá công tác giảng dạy môn học an toàn và vệ sinh lao động (Dành cho hệ đại học và cao đẳng)
653 |aHoàn thiện giáo trình
653 |aAn toàn vệ sinh lao động
653 |aKiến trúc xây dựng
653|aBộ tiêu chí
852|aTVXD|bKho Đề tài - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): DT00042
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/detainckh/2012/dt00042phamdangkhoa/1noidung_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DT00042 Kho Đề tài - Phòng đọc mở tầng 3 371.36 PH-K Đề tài 1
  1 of 1