Luận văn, Luận án
624.5 TR-K
Nghiên cứu tăng cường độ cứng chống lắc ngang cho cầu treo nông thôn :
DDC 624.5
Tác giả CN Trần Tử Đồng Khánh
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Nghiên cứu tăng cường độ cứng chống lắc ngang cho cầu treo nông thôn : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng Cầu - Hầm. Mã số: 60580205-1 / Trần Tử Đồng Khánh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Minh Hùng.
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2013
Mô tả vật lý 67 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Chống lắc ngang
Từ khóa tự do Tăng cường độ cứng
Từ khóa tự do Cầu treo dây võng
Môn học Xây dựng Cầu - Hầm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Hùng
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV01561
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013322
0024
004890FA804-338F-4AB3-98B8-3593991AA55D
005201612220928
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20161222093153|bthuctap1|y20161103142726|zminhdn
082 |a624.5|bTR-K
100 |aTrần Tử Đồng Khánh
110 |aTrường ĐHXD
245 |aNghiên cứu tăng cường độ cứng chống lắc ngang cho cầu treo nông thôn : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng Cầu - Hầm. Mã số: 60580205-1 / |cTrần Tử Đồng Khánh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Minh Hùng.
260 |aH. : |bĐHXD|c2013
300 |a67 tr. ; |c30 cm.
653 |aChống lắc ngang
653 |aTăng cường độ cứng
653 |aCầu treo dây võng
690 |aXây dựng Cầu - Hầm
700 |aNguyễn Minh Hùng
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV01561
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV01561 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.5 TR - K Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào