Luận văn, Luận án
624.2 NG-K
Nghiên cứu cầu treo PARABOL có tăng cường dây cong ngược căng trước :
DDC 624.2
Tác giả CN Nguyễn Hồng Khởi
Nhan đề Nghiên cứu cầu treo PARABOL có tăng cường dây cong ngược căng trước : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Cầu - Hầm; Mã số 60580205-01 / Nguyễn Hồng Khởi; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Minh Hùng
Thông tin xuất bản Hà Tĩnh : ĐHXD, 2017
Mô tả vật lý 67 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Phần mềm MIDAS CIVIL
Từ khóa tự do Cầu treo Parabol
Từ khóa tự do Cầu treo dây võng
Môn học Xây dựng Cầu- Hầm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Hùng
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04149
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116519
0024
00451933CB7-9536-4BC1-99AE-B2D0311BC814
005201708310932
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170831093852|zthuygt
082 |a624.2|bNG-K
100 |aNguyễn Hồng Khởi
245 |aNghiên cứu cầu treo PARABOL có tăng cường dây cong ngược căng trước : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Cầu - Hầm; Mã số 60580205-01 / |cNguyễn Hồng Khởi; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Minh Hùng
260 |aHà Tĩnh : |bĐHXD, |c2017
300 |a67 tr. ; |c30 cm.
653 |aPhần mềm MIDAS CIVIL
653 |aCầu treo Parabol
653 |aCầu treo dây võng
690 |aXây dựng Cầu- Hầm
700 |aNguyễn Minh Hùng
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04149
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi2thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04149 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.2 NG-K Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào