Luận văn, Luận án
624.2 TR-T
Nghiên cứu cầu treo dây võng có các dây treo hình tam giác :
DDC 624.2
Tác giả CN Trần Đức Trung
Nhan đề Nghiên cứu cầu treo dây võng có các dây treo hình tam giác : Luận văn thạch sỹ chuyên ngành Xây dựng Cầu- Hầm; Mã số: 60580205-01 / Trần Đức Trung; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Minh Hùng
Thông tin xuất bản Hà Tĩnh : ĐHXD, 2017
Mô tả vật lý 73 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Dây treo hình tam giác
Từ khóa tự do Cầu treo dây võng
Môn học Xây dựng Cầu- Hầm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Hùng
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04147
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116516
0024
004834AEFAC-7F48-475A-9FA2-F4EC4486AC26
005201708310856
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170831090302|zthuygt
082 |a624.2|bTR-T
100 |aTrần Đức Trung
245 |aNghiên cứu cầu treo dây võng có các dây treo hình tam giác : |bLuận văn thạch sỹ chuyên ngành Xây dựng Cầu- Hầm; Mã số: 60580205-01 / |cTrần Đức Trung; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Minh Hùng
260 |aHà Tĩnh : |bĐHXD, |c2017
300 |a73 tr. ; |c30 cm.
653 |aDây treo hình tam giác
653 |aCầu treo dây võng
690 |aXây dựng Cầu- Hầm
700 |aNguyễn Minh Hùng
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04147
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi2thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04147 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.2 TR-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào