Luận văn, Luận ánLuận án
711.74 HÔ-H
Các yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch tổ chức không gian đi bộ trong đô thị lớn:
DDC 711.74
Tác giả CN Hồ Ngọc Hùng
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Các yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch tổ chức không gian đi bộ trong đô thị lớn: Chuyên đề tiến sỹ số 02 chuyên ngành quy hoạch không gian và xây dựng đô thị; Mã số: 62580515/ Hồ Ngọc Hùng; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Đỉnh, GS.TSKH Lâm Quang Cường
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2006
Mô tả vật lý 43 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Không gian đi bộ
Từ khóa tự do Tổ chức không gian đi bộ
Từ khóa tự do Quy hoạch đô thị
Từ khóa tự do Xây dựng đô thị
Môn học Kiến trúc
Tác giả(bs) CN Lâm Quang Cường
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Đỉnh
Địa chỉ TVXDKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3(1): LA00098
000 00000nam#a2200000ui#4500
0017899
00242
00420DA6E4B-AA9B-425C-9716-B89FE6AD17EF
005201810031442
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20181003144225|blinhnm|c20180417164858|dduocnd|y20170216150302|zminhdn
082 |a711.74|bHÔ-H
100 |aHồ Ngọc Hùng
110 |aTrường ĐHXD
245 |aCác yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch tổ chức không gian đi bộ trong đô thị lớn: |bChuyên đề tiến sỹ số 02 chuyên ngành quy hoạch không gian và xây dựng đô thị; Mã số: 62580515/ |cHồ Ngọc Hùng; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Đỉnh, GS.TSKH Lâm Quang Cường
260 |aH. : |bĐHXD, |c2006
300 |a43 tr. ; |c30 cm.
653 |aKhông gian đi bộ
653 |aTổ chức không gian đi bộ
653 |aQuy hoạch đô thị
653 |aXây dựng đô thị
690 |aKiến trúc
700 |aLâm Quang Cường
700 |aNguyễn Văn Đỉnh
852|aTVXD|bKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3|j(1): LA00098
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/luanantiensy/chuyendetiensi/la00098hongochung/1noidung_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA00098 Kho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3 711.74 HÔ-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1