Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
690 TR-H
Chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất xây dựng đô thị :
DDC 690
Tác giả CN Trần Thị Hường
Nhan đề Chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất xây dựng đô thị : (Tái bản) / KS. Trần Thị Hường
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2002
Mô tả vật lý 215 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Xây dựng đô thị
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02404-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
001664
0021
00461FF9095-D47A-49D7-B402-FFAC5417F271
005201609050951
008160608s2002 vm vie
0091 0
020 |c30000
039|a20160905095238|bhuyenht|y20160905095124|zhuyenht
041 |aVIE
082 |a690|bTR-H
100 |aTrần Thị Hường|cKS.
245 |aChuẩn bị kỹ thuật cho khu đất xây dựng đô thị : |b(Tái bản) / |cKS. Trần Thị Hường
260 |aH. : |bXây dựng, |c2002
300 |a215 tr. ; |c27 cm.
653 |aXây dựng đô thị
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02404-6
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02404 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690 TR-H Sách Tiếng Việt 1
2 TK02405 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690 TR-H Sách Tiếng Việt 2
3 TK02406 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690 TR-H Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào