Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
711 HÔ - H
Chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng đô thị /
DDC 711
Tác giả CN Hồ Ngọc Hùng
Nhan đề Chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng đô thị / TS. Hồ Ngọc Hùng
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2009
Mô tả vật lý 168 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Chọn đất xây dựng
Từ khóa tự do Chuẩn bị đất xây dựng
Từ khóa tự do Xây dựng đô thị
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK01757-9
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(476): GT58286-760, GT59421
000 00000nam#a2200000ua#4500
001450
00211
004FC84354A-5538-47AC-8A97-FAB6E7CF1A2C
005201810170923
008160608s2009 vm vie
0091 0
020 |c45000
039|a20181017092318|blinhnm|c20181015160101|dlinhnm|y20160830161211|zhoadt
041 |aVie
082 |a711|bHÔ - H
100 |aHồ Ngọc Hùng|cTS
245 |aChuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng đô thị / |cTS. Hồ Ngọc Hùng
260 |aH. : |bXây dựng, |c2009
300 |a168 tr. ; |c27 cm.
653 |aChọn đất xây dựng
653 |aChuẩn bị đất xây dựng
653 |aXây dựng đô thị
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK01757-9
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(476): GT58286-760, GT59421
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/cbiktdatdaithumbimage.jpg
890|a479|b33|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK01757 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711 HÔ - H Giáo trình 1
2 TK01758 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711 HÔ - H Giáo trình 2
3 TK01759 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711 HÔ - H Giáo trình 3
4 GT58286 Kho giáo trình - Tầng 5 711 HÔ - H Giáo trình 4
5 GT58287 Kho giáo trình - Tầng 5 711 HÔ - H Giáo trình 5
6 GT58288 Kho giáo trình - Tầng 5 711 HÔ - H Giáo trình 6
7 GT58289 Kho giáo trình - Tầng 5 711 HÔ - H Giáo trình 7
8 GT58290 Kho giáo trình - Tầng 5 711 HÔ - H Giáo trình 8
9 GT58291 Kho giáo trình - Tầng 5 711 HÔ - H Giáo trình 9
10 GT58292 Kho giáo trình - Tầng 5 711 HÔ - H Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 48