Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
711.4 PH-M
Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng :
DDC 711.4
Tác giả CN Phạm Trọng Mạnh
Nhan đề Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng : Lựa chọn đất đai xây dựng. Quy hoạch chiều cao nền khu đất xây dựng / PGS.TS. Phạm Trọng Mạnh
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2005
Mô tả vật lý 202 tr. : minh họa ; 27cm.
Từ khóa tự do Khu đất xây dựng
Từ khóa tự do Lựa chọn đất đai
Từ khóa tự do Thiết kế quy hoạch
Từ khóa tự do Xây dựng đô thị
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04171-3
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(10): GT71831-40
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011435
0021
00443810D62-44A3-464C-8241-6EADE34FD865
005201611211021
008160608s2005 vm vie
0091 0
020 |c32.000
039|a20161121102410|bthuctap1|c20161004085050|dthuctap1|y20161003155358|zthuctap1
082 |a711.4|bPH-M
100 |aPhạm Trọng Mạnh |cPGS.TS
245 |aChuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng : |bLựa chọn đất đai xây dựng. Quy hoạch chiều cao nền khu đất xây dựng / |cPGS.TS. Phạm Trọng Mạnh
260 |aH. : |bXây dựng, |c2005
300 |a202 tr. : |bminh họa ; |c27cm.
653 |aKhu đất xây dựng
653 |aLựa chọn đất đai
653 |aThiết kế quy hoạch
653 |aXây dựng đô thị
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04171-3
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(10): GT71831-40
890|a13|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK04171 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.4 PH-M Sách Tiếng Việt 1
2 TK04172 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.4 PH-M Sách Tiếng Việt 2
3 TK04173 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.4 PH-M Sách Tiếng Việt 3
4 GT71831 Kho giáo trình - Tầng 5 711.4 PH-M Giáo trình 4
5 GT71832 Kho giáo trình - Tầng 5 711.4 PH-M Giáo trình 5
6 GT71833 Kho giáo trình - Tầng 5 711.4 PH-M Giáo trình 6
7 GT71834 Kho giáo trình - Tầng 5 711.4 PH-M Giáo trình 7
8 GT71835 Kho giáo trình - Tầng 5 711.4 PH-M Giáo trình 8
9 GT71836 Kho giáo trình - Tầng 5 711.4 PH-M Giáo trình 9
10 GT71837 Kho giáo trình - Tầng 5 711.4 PH-M Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào