Luận văn, Luận án
628 ĐI-L
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật nâng cao khả năng thoát nước của mạng lưới thoát nước khu vực phía Tây sông Vân thành phố Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình :
DDC 628
Tác giả CN Đinh Đắc Linh
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật nâng cao khả năng thoát nước của mạng lưới thoát nước khu vực phía Tây sông Vân thành phố Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng. Mã số: 60580210 / Đinh Đắc Linh; Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Ứng Quốc Dũng.
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2016
Mô tả vật lý 83tr. : Phụ lục ; 30 cm.
Từ khóa tự do Ninh Bình
Từ khóa tự do Sông Vân
Từ khóa tự do Mạng lưới thoát nước
Môn học Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Tác giả(bs) CN Ứng Quốc Dũng
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV01874
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015048
0024
004877B2D78-1D71-4D29-AD2B-70BB8F7A20F4
005201805251607
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20180525160817|bduocnd|c20170821160835|dduocnd|y20161219145142|zthuctap1
082 |a628|bĐI-L
100 |aĐinh Đắc Linh
110 |aTrường ĐHXD
245 |aNghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật nâng cao khả năng thoát nước của mạng lưới thoát nước khu vực phía Tây sông Vân thành phố Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng. Mã số: 60580210 / |cĐinh Đắc Linh; Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Ứng Quốc Dũng.
260 |aH. : |bĐHXD, |c2016
300 |a83tr. : |bPhụ lục ; |c30 cm.
653 |aNinh Bình
653 |aSông Vân
653 |aMạng lưới thoát nước
690 |aKỹ thuật cơ sở hạ tầng
700 |aỨng Quốc Dũng
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV01874
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/luanvanthacsy/kythuatcosohatang/2016/lv01874dinhdaclinh/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV01874 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 628 ĐI-L Luận văn, Luận án 1
  1 of 1