Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
628 NG-H
Mạng lưới thoát nước:
DDC 628
Tác giả CN Hoàng Huệ
Nhan đề Mạng lưới thoát nước: Giáo trình dùng cho sinh viên đại học chuyên ngành cấp và thoát nước / PGS.PTS Hoàng Huệ, KS. Phan Đình Bưởi
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 1996
Mô tả vật lý 144tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Hệ thống thoát nước
Từ khóa tự do Mạng lưới thoát nước
Từ khóa tự do Trạm bơm nước thải
Tác giả(bs) CN Phan Đình Bưởi
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(77): GT48645-721
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK01736-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
001440
00211
004605FFBD0-2C83-4946-8B55-F76CA6F5F843
005201810170921
008160608s1996 vm vie
0091 0
020 |c15000
039|a20181017092145|blinhnm|c20181015160042|dlinhnm|y20160830154621|zlinhnm
082 |a628|bNG-H
100 |aHoàng Huệ|cPGS.PTS
245 |aMạng lưới thoát nước: |bGiáo trình dùng cho sinh viên đại học chuyên ngành cấp và thoát nước / |cPGS.PTS Hoàng Huệ, KS. Phan Đình Bưởi
260 |aH. : |bXây dựng, |c1996
300 |a144tr. ; |c27cm.
653 |aHệ thống thoát nước
653 |aMạng lưới thoát nước
653 |aTrạm bơm nước thải
700 |aPhan Đình Bưởi
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(77): GT48645-721
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK01736-8
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/mangluoithoatnuoc/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a80|b84|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK01736 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628 NG-H Giáo trình 1
2 TK01737 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628 NG-H Giáo trình 2
3 TK01738 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628 NG-H Giáo trình 3
4 GT48645 Kho giáo trình - Tầng 5 628 NG-H Giáo trình 4
5 GT48646 Kho giáo trình - Tầng 5 628 NG-H Giáo trình 5
6 GT48647 Kho giáo trình - Tầng 5 628 NG-H Giáo trình 6 Hạn trả:14-02-2020
7 GT48648 Kho giáo trình - Tầng 5 628 NG-H Giáo trình 7
8 GT48649 Kho giáo trình - Tầng 5 628 NG-H Giáo trình 8
9 GT48650 Kho giáo trình - Tầng 5 628 NG-H Giáo trình 9
10 GT48651 Kho giáo trình - Tầng 5 628 NG-H Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8